Daiichi aims to double profits by 2013

Daiichi aims to double profits by 2013

Source: 
Fierce Pharma