GlaxoSmithKline eyes Pfizer's OTC unit. But will a buy imperil its dividend?