FDA approves Otsuka and Lundbeck's schizophrenia treatment