FDA approves Eisai's drug to treat epileptic seizures